W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pwsz.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych w PWSZ w Głogowie - umowa zlecenie Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych w PWSZ w Legnicy - umowa zlecenie    Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych 16.12.2008
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych w PWSZ w Głogowie - umowa zlecenie

 

 Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych w PWSZ w Legnicy - umowa zlecenie

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

 

a)       wykształcenie wyższe,

 

b)       doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

 

c)       przygotowanie pedagogiczne,

 

d)       pracownik PWSZ w Legnicy lub w Głogowie.

 

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

 

a)       znajomość problematyki dot. osób niepełnosprawnych,

 

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

a)       Zwiększenie dostępności studiów w PWSZ w Głogowie dla osób niepełnosprawnych.

 

b)       Zapewnienie szeroko rozumianej i niezbędnej pomocy wynikającej z projektu studentom niepełnosprawnym w trakcie studiowania poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji.

 

c)       Podejmowanie inicjatyw i realizowanie działań dotyczących studentów niepełnosprawnych w ramach projektu.

 

d)       Udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni

 

e)       Współpraca i nadzór nad asystentami studentów niepełnosprawnych.

 

f)        Współpraca z menedżerem projektu w zakresie realizacji zadań projektu.

 

 

4.      Wymagane dokumenty:

 

 

a)       list motywacyjny,

 

b)       życiorys - curriculum vitae,

 

c)       kserokopie świadectw pracy,

 

d)       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 

e)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 

f)        referencje,

 

g)       oryginał kwestionariusza osobowego.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu pok. 005 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie lub pocztą na adres Szkoły (67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych w Głogowie” lub Dotyczy naboru na stanowisko pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych w Legnicy” w terminie do dnia 22.12.2008r. (nie mniej niż 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej).

 

Aplikacje, które wpłyną do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej uczelni oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę ich doręczenia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uważać się będzie datę ich wpływu do szkoły. Dokumenty doręczone do szkoły po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PWSZ zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą zwrócone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pwsz.glogow.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń PWSZ w Głogowie w dniu 23.12.2008r. Treść ogłoszenia w formacie PDF - pobierz (53.84 Kb)Kwestionariusz w formacie PDF - pobierz (1.23 Mb)

 

Logo_kds.jpg (5.77 Kb)

„KROK DO SUKCESU – ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI”<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">

 

?xml:namespace>

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

_____________________________________________________

Załączniki

Powiadom znajomego