W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pwsz.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Zarządzenia RektoraZarządzenia Rektora w roku 2019: 

  

 1. Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia komunikatu dotyczącego zasad ustalania proporcji i współczynników do odliczania podatku od towarów i usług  
 2. Zarządzenie Nr 2/2019  w sprawie: szczegółowych zasad ustalania wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich  
 3. Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji ds. oceny nadesłanych zgłoszeń  
 4. Zarządzenie Nr 3/2019 - załącznik 1.0
 5. Zarządzenie Nr 3/2019 - załącznik 1.1
 6. Zarządzenie Nr 3/2019 - załącznik 1.2
 7. Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na rok 2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 8. Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 9. Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 10. Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmiany nazwy Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych powołanej zarządzeniem Rektora nr 46/2017z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017–2021
 11. Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie planu szkolenia obronnego w Uczelni na 2019 rok
 12. Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 13. Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 14. Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020  
 15. Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich  
 16. Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2019/2020  
 17. Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
 18. Zarządzenie Nr 14/2019 - załącznik
 19. Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  
 20. Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 34/2017 z dn. 1 października 2017 r. w sprawie powołania Rad Instytutów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017–2021  
 21. Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  
 22. Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji postępowania w przypadku otrzymania przesyłki bądź stwierdzenia obecności substancji niewiadomego pochodzenia
 23. Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w ramach udziału w projekcie finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku akademickim 2018/2019
 24. Zarządzenie Nr 19/2019 - załącznik  
 25. Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zasad wystawiania faktur za usługi edukacyjne  
 26. Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
 27. Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowych
 28. Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 29. Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie podróży służbowych
 30. Zarządzenie Nr 24/2019 - załącznik
 31. Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 32. Zarządzenie Nr 25/2019 - Regulamin
 33. Zarządzenie Nr 25/2019 - załącznik 1
 34. Zarządzenie Nr 25/2019 - załącznik 2
 35. Zarządzenie Nr 25/2019 - załącznik 3
 36. Zarządzenie Nr 25/2019 - załącznik 4
 37. Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 38. Zarządzenie Nr 26/2019 - załącznik
 39. Zarządzenie nr 27/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 40. Zarządzenie nr 27/2019 - załącznik
 41. Zarządzenie nr 28/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 42. Zarządzenie nr 28/2019 - załącznik
 43. Zarządzenie nr 29/2019 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu
 44. Zarządzenie nr 30/2019 - w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przeszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem na zwiększenie ich szans na rynku pracy”
 45. Zarządzenie nr 30/2019 - załącznik
 46. Zarządzenie nr 31/2019 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu
 47. Zarządzenie nr 32/2019 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 48. Zarządzenie nr 33/2019 - w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z sal wykładowych, dydaktycznych i innych pomieszczeń
 49. Zarządzenie nr 34/2019 - w sprawie szczegółowych zasad obliczania godzin dydaktycznych (pensum dydaktycznego) oraz określenia obowiązków nauczycieli akademickich
 50. Zarządzenie nr 35/2019 - w sprawie ustalenia rocznego wymiaru pensum dydaktycznego dla prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2019/220
 51. Zarządzenie nr 36/2019 - w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 52. Zarządzenie nr 36/2019 - załącznik
 53. Zarządzenie nr 37/2019 - w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora, zastępcy Uczelnianego Koordynatora oraz Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2019/2020
 54. Zarządzenie nr 38/2019 - w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora ds. Ankietyzacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2019/2020
 55. Zarządzenie nr 39/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 34/2017 z dn. 1 października 2017 r. w sprawie powołania Rad Instytutów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017–2021
 56. Zarządzenie nr 40/2019 - w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Rektora nr 38/2018 z dn. 1 października 2018 r. w sprawie zakupu artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 57. Zarządzenie nr 41/2019 - załącznik
 58. Zarządzenie nr 42/2019 - załącznik
 59. Zarządzenie nr 43/2019 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020
 60. Zarządzenie nr 44/2019 - w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 61. Zarządzenie nr 45/2019 - w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Głogowie
 62. Zarządzenie nr 46/2019 - w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 63. Zarządzenie nr 47/2019 - w sprawie wprowadzenia Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni, infrastruktury i wyposażenia technicznego oraz postępowania w razie wypadku lub awarii
 64. Zarządzenie nr 48/2019 - w sprawie ustanowienia „dnia rektorskiego” w dniu 25 października 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 65. Zarządzenie nr 50/2019 - w sprawie ustanowienia „godzin rektorskich” w dniu 31 października 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 66. Zarządzenie nr 51/2019 - w sprawie: wykazu i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 67. Zarządzenie nr 52/2019 - w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 68. Zarządzenie nr 53/2019 - w sprawie: zapewnienia pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie profilaktycznych posiłków i napojów
 69. Zarządzenie nr 54/2019 - w sprawie: prania i konserwacji przydzielonej odzieży roboczej
 70. Zarządzenie nr 55/2019 - w sprawie: wykazu prac występujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, wykonywanych w min. 2 osoby
 71. Zarządzenie nr 56/2019 - w sprawie: wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w obiektach i na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 72. Zarządzenie nr 57/2019 - w sprawie stosowani substancji chemicznych i ich mieszanin
 73. Zarządzenie nr 58/2019 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 28/2017 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 26 września 2017 roku
 74. Zarządzenie nr 59/2019 - w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 75. Zarządzenie nr 60/2019 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 76. Zarządzenie nr 61/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 77. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 1.0
 78. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 1.1 (do regulaminu praktyk)
 79. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 1.2 (do regulaminu praktyk)
 80. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.1 (do dziennika praktyk)
 81. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.2 (do dziennika praktyk)
 82. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.3 (do dziennika praktyk)
 83. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.4 (do dziennika praktyk)
 84. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.5 (do dziennika praktyk)
 85. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.6 (do dziennika praktyk)
 86. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.7 (do dziennika praktyk)
 87. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.8 (opinia  studenta o przebiegu praktyk zawodowych)
 88. Zarządzenie nr 61/2019 - załącznik 2.9 (strona tytułowa. Zaliczenie praktyk zawodowych)
 89. Zarządzenie nr 62/2019 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2019/2020
 90. Zarządzenie nr 63/2019 - w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie znajdujące się w pracowniach PWSZ w Głogowie, zasad jego rozliczania oraz innych postanowień organizacyjnych
 91. Zarządzenie nr 64/2019 - w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 53/2014 z dn. 6 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 92. Zarządzenie nr 65/2019 - w sprawie powołania Komisji ds. SM oraz ST dla Programu Erasmus+ realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w roku akademickim 2019/2020
 93. Zarządzenie nr 66/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług sieci internetowej WI-FI w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Głogowie
 94. Zarządzenie nr 66/2019 - załącznik 
 95. Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 96. Zarządzenie nr 67/2019 - załącznik 1
 97. Zarządzenie nr 67/2019 - załącznik 2
 98. Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowych
 99. Zarządzenie nr 68/2019 - załącznik
 100. Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie określenia procedury realizowania zakupu materiałów i usług w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 101. Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 102. Zarządzenie nr 70/2019 - załącznik  
 103. Zarządzenie nr 71/2019 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania
 104. Zarządzenie nr 72/2019 - w sprawie oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie za rok 2019
 105. Zarządzenie nr 73/2019 w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku „Pielęgniarstwo”
 106. Zarządzenie nr 74/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2020

 

Zarządzenia Rektora w roku 2018: 

 

 1. Zarządzenie Nr 1/2018  w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich  
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia komunikatu dotyczącego zasad ustalania proporcji i współczynników do odliczania podatku od towarów i usług  
 3. Zarządzenie Nr 3/2018  w sprawie wprowadzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2018  
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji ds. oceny nadesłanych zgłoszeń  
 5. Zarządzenie Nr 4/2018 - załącznik 1
 6. Zarządzenie Nr 4/2018 - załącznik 2
 7. Zarządzenie Nr 4/2018 - załącznik 3
 8. Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na pracownika dydaktycznego w Uczelni w drodze konkursu.  
 9. Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji ds. oceny nadesłanych zgłoszeń  
 10. Zarządzenie Nr 6/2018 - załącznik 1
 11. Zarządzenie Nr 6/2018 - załącznik 2
 12. Zarządzenie Nr 6/2018 - załącznik 3
 13. Zarządzenie Nr 7/2018 na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji ds. oceny nadesłanych zgłoszeń  
 14. Zarządzenie Nr 7/2018  - załącznik 1
 15. Zarządzenie Nr 7/2018  - załącznik 2
 16. Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie zapewnienia pracownikom PWSZ w Głogowie okularów korygujących wzrok w związku z obsługą monitora ekranowego  
 17. Zarządzenie Nr 9/2018  w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2018
 18. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na rok 2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 19. Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Przetwarzania Danych Osobowych.  
 20. Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 21. Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie wprowadzenia Jawnego Rejestru wraz ze sprawozdawczością.
 22. Zarządzenie Nr 14/2018  w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich  
 23. Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie: Wprowadzenia Bezpieczeństwa Polityki Informacji
 24. Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie planu szkolenia obronnego w Uczelni na 2018 r.  
 25. Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2018/2019  
 26. Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2018/2019  
 27. Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
 28. Zarządzenie Nr 19/2018 - załącznik
 29. Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont elewacji zespołu wejściowego skrzydła zachodniego do budynku „A”, budynku garaży, wejścia do pomieszczeń technicznych, remoncie wylotu czerpni wentylacyjnych, wymiany siedzisk ławek  
 30. Zarządzenie Nr 20/2018 - załacznik
 31. Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w ramach udziału w projekcie finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku akademickim 2017/2018  
 32. Zarządzenie Nr 21/2018 - załącznik
 33. Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 34. Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont elewacji zespołu wejściowego skrzydła zachodniego do budynku „A”, budynku garaży, wejścia do pomieszczeń technicznych, remoncie wylotu czerpni wentylacyjnych, wymiany siedzisk ławek  
 35. Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 36. Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 37. Zarządzenie Nr 25/2018 załącznik 1
 38. Zarządzenie Nr 25/2018 załącznik 2
 39. Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie wprowadzonej Zarządzeniem Rektora nr 12/2018 z dnia 19 marca 2018 roku  
 40. Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora ds. Ankietyzacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2018/2019  
 41. Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 42. Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2018/2019  
 43. Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmiany zarządzenia rektora nr 34/2017 z dn. 1 października2017 r. w sprawie powołania Rad Instytutów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017–2021  
 44. Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2017 z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 45. Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 46. Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 47. Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 48. Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 49. Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 50. Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 51. Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie zakupu artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 52. Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2018
 53. Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019  
 54. Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ustanowienia „godzin rektorskich” w dniu 12 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 55. Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu  
 56. Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie ustanowienia „godzin rektorskich” w dniu 31 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 57. Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PWSZ w Głogowie na rok akademicki 2018/2019  
 58. Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Statutu PWSZ w Głogowie  
 59. Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie powołania Komisji do wyboru kandydata na pracownika żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w drodze naboru  
 60. Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia do użytku procedur wprowadzania (odwoływania) Stopni Alarmowych, Stopni Alarmowych CRP. Procedury reagowania na zagrożenia  
 61. Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji ds. oceny nadesłanych zgłoszeń  
 62. Zarządzenie Nr 49/2018 - załącznik 1.0
 63. Zarządzenie Nr 49/2018 - załącznik 1.1
 64. Zarządzenie Nr 49/2018 - załącznik 1.2
 65. Zarządzenie Nr 50/2018 na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji ds. oceny nadesłanych zgłoszeń  
 66. Zarządzenie Nr 50/2018 - załącznik 1.0
 67. Zarządzenie Nr 50/2018 - załącznik 1.1
 68. Zarządzenie Nr 50/2018 - załącznik 1.2
 69. Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich  
 70. Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich oraz innych dodatkowych wynagrodzeń  
 71. Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania  
 72. Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2018  
 73. Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 74. Zarządzenie Nr 55/2018 - załącznik
 75. Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2019
 76. Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie Oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie za rok 2018

Zarządzenia Rektora w roku 2017: 

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 w w sprawie wprowadzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2017
 2. Zarządzenie Nr 2/2017  w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na rok 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 3. Zarządzenie Nr 2/2017 - załącznik
 4. Zarządzenie Nr 3/2017  w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej za rok 2016  
 5. Zarządzenie Nr 3/2017 - załącznik
 6. Zarządzenie Nr 4/2017  w sprawie planu szkolenia obronnego w Uczelni na 2017 r.  
 7. Zarządzenie Nr 5/2017  w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 8. Zarządzenie Nr 6/2017  w sprawie wprowadzenia rekrutacji praktykantów do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  
 9. Zarządzenie Nr 6/2017 - załącznik
 10. Zarządzenie Nr 7/2017  w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu.  
 11. Zarządzenie Nr 8/2017  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do realizacji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  
 12. Zarządzenie Nr 9/2017  w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 13. Zarządzenie Nr 10/2017  w sprawie wprowadzenia „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Żłobku „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”  
 14. Zarządzenie Nr 10/2017 - załącznik
 15. Zarządzenie Nr 11/2017  w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 16. Zarządzenie Nr 11/2017 - załącznik
 17. Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu
 18. Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich  
 19. Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018  
 20. Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłatw roku akademickim 2017/2018
 21. Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018  
 22. Zarządzenie Nr 16/2017 -  załącznik
 23. Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 24. Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu.  
 25. Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w ramach udziału w projekcie finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku akademickim 2016/2017
 26. Zarządzenie Nr 19/2017 - załącznik
 27. Zarządzenie Nr 19/2017 - załącznik 1 
 28. Zarządzenie Nr 19/2017 - załącznik 2
 29. Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie wprowadzenia komunikatu dotyczącego zasad kwalifikowania i odliczania podatku od towarów i usług  
 30. Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenia komunikatu dotyczącego zasad ustalania proporcji i współczynników do odliczania podatku od towarów i usług  
 31. Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji postępowania w przypadku otrzymania przesyłki bądź stwierdzenia obecności substancji niewiadomego pochodzenia
 32. Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2017
 33. Zarządzenie Nr 24/2017  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 34. Zarządzenie Nr 24/2017 - załącznik
 35. Zarządzenie Nr 26/2017  w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na pracownika dydaktycznego w Uczelni w drodze konkursu.  
 36. Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 37. Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 38. Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów na kadencję 2017-2021  
 39. Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2017/2018  
 40. Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu.
 41. Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 42. Zarządzenie Nr 33/2017  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2017/2018  
 43. Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie powołania Rad Instytutów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017–2021  
 44. Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 45. Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie ustanowienia „godzin rektorskich” w dniu 6 października 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 46. Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich oraz innych dodatkowych wynagrodzeń  
 47. Zarządzenie Nr 38/2017  w sprawie powołania kierownika Pracowni Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021
 48. Zarządzenie Nr 39/2017  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania archiwum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 49. Zarządzenie Nr 39/2017 - Załącznik nr 1
 50. Zarządzenie Nr 39/2017 - Załącznik nr 2
 51. Zarządzenie Nr 39/2017 - Załącznik nr 3
 52. Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 53. Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 54. Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, występujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 55. Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 47/2006 z dn. 3 października 2006 r. Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonej pracownikowi odzieży roboczej
 56. Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie powołania Rady Naukowej Pracowni Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 57. Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017–2021  
 58. Zarządzenie Nr 47/2017  w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2017
 59. Zarządzenie Nr 48/2017  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 60. Zarządzenie Nr 49/2017  w sprawie ustanowienia Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 61. Zarządzenie Nr 50/2017  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania  
 62. Zarządzenie Nr 51/2017  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 63. Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie wprowadzenia projektu planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok 2018  
 64. Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 65. Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie w sprawie okresu i sposobu przechowywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych  
 66. Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 i 2 wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dnia 02.01.2013r.  

Zarządzenia Rektora w roku 2016:

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na rok 2016 w PWSZ w Głogowie
 2. Zarządzenie Nr 1/2016 - załącznik
 3. Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2016
 4. Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie ustanowienia „godzin rektorskich” w dniu 21 stycznia 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 5. Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie zmiany w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 6. Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich
 7. Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie planu szkolenia obronnego w Uczelni na 2016 r.
 8. Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie powołania Komisji Programowej dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 9. Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2016
 10. Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 11. Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany części D w załączniku nr 1 do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 12. Zarządzenie Nr 10/2016 - załącznik
 13. Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 14. Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017
 15. Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
 16. Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2016/2017
 17. Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie wprowadzenia ankiet oceny pracowników administracji i obsługi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 18. Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w ramach udziału w projekcie finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku akademickim 2015/2016
 19. Zarządzenie Nr 16/2016 - załącznik
 20. Zarządzenie Nr 16/2016 - załącznik 1
 21. Zarządzenie Nr 16/2016 - załącznik 2
 22. Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 23. Zarządzenie Nr 17/2016 - załącznik
 24. Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 25. Zarządzenie Nr 18/2016- załącznik
 26. Zarządzenie Nr 18/2016- załącznik 1
 27. Zarządzenie Nr 18/2016- załącznik 2
 28. Zarządzenie Nr 18/2016- załącznik 3
 29. Zarządzenie Nr 18/2016- załącznik 4
 30. Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu.
 31. Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 32. Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla osób, prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych
 33. Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2016/2017
 34. Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 35. Zarządzenie Nr 23/2016 - załącznik  
 36. Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie ustanowienia „godzin rektorskich” w dniu 7 października 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 37. Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017
 38. Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013–2017
 39. Zarządzenie Nr 27/2016  w sprawie wykazu i wykonywania prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet występujących w PWSZ w Głogowie  
 40. Zarządzenie Nr 28/2016  w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym w PWSZ w Głogowie  
 41. Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie powołania Rad Instytutów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013–2017
 42. Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2016
 43. Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny zgłoszeń do realizacji „Programu praktyk zawodowych w PWSZ”  
 44. Zarządzenie Nr 32/2016  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania
 45. Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Planu zamówień publicznych na rok 2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 46. Zarządzenie Nr 33/2016 - załącznik
 47. Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 48. Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz Regulaminów pilotażowych praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach. 
 49. Zarządzenie Nr 352016 - załącznik 1
 50. Zarządzenie Nr 352016 - załącznik 2
 51. Zarządzenie Nr 352016 - załącznik 3
 52. Zarządzenie Nr 352016 - załącznik 4
 53. Zarządzenie Nr 352016 - załącznik 5
 54. Zarządzenie Nr 352016 - załącznik 6
 55. Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo  

 

 

Zarządzenia Rektora w roku 2015:

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na rok 2015 w PWSZ w Głogowie
 2. Zarządzenie Nr 1/2015 - załącznik
 3. Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2015
 4. Zarządzenie Nr 3/2015w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w PWSZ w Głogowie
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2014 z dn. 6 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej w PWSZ w Głogowie
 6. Zarządzenie Nr 5/2015 - załącznik 1
 7. Zarządzenie Nr 5/2015 - załącznik 2
 8. Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie
 9. Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na pracownika dydaktycznego w Uczelni w drodze konkursu.
 10. Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu.
 11. Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników PWSZ w Głogowie
 12. Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz katalogu źródeł informacji niezbędnych w celu wydania oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej w Uczelni za rok 2014
 13. Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej
 14. Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Statutu PWSZ w Głogowie
 15. Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu studiów PWSZ w Głogowie
 16. Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie planu szkolenia obronnego PWSZ w Głogowie na 2015 r.
 17. Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w PWSZ w Głogowie
 18. Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w PWSZ w Głogowie
 19. Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie powołania kierownika Pracowni Badań Regionalnych w PWSZ w Głogowie na kadencję 2013-2017
 20. Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania komisji ds. kształcenia w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w PWSZ w Głogowie
 21. Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulaminu potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 22. Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich
 23. Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2015/2017
 24. Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ w Głogowie w roku akademickim 2014/2015
 25. Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zasad finansowania wyjazdów monitoringowych w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ w Głogowie
 26. Zarządzenie Nr 22/2015 - załącznik
 27. Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2015
 28. Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 29. Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2015/2016
 30. Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
 31. Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia oraz dostawę i montaż mebli do żłobka w ramach programu „ Maluch na uczelni”
 32. Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na przystosowanie pomieszczeń na żłobek w ramach programu „ Maluch na uczelni”
 33. Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do żłobka powstałego w ramach programu „Maluch na uczelni”
 34. Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 35. Zarządzenie Nr 30/2015 - załącznik
 36. Zarządzenie Nr 31/2015 - w sprawie zmian do planu kont oraz ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 37. Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu.
 38. Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2015/2016
 39. Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 40. Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2015
 41. Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie powołania Kierownika Studium Informatyki i Technologii Informacyjnychw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 42. Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu Pracy w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 43. Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2015/2016
 44. Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania oceny końcowej przedmiotu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie rozpoczynających naukę na I roku studiów od roku akademickiego 2015/2016
 45. Zarządzenie Nr 39/2015 - załącznik
 46. Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 47. Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PWSZ w Głogowie na rok akademicki 2015/2016
 48. Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Planu zamówień publicznych na rok 2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 49. Zarządzenie Nr 42/2015 - załącznik
 50. Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw Orderów, Medali i Odznaczeń
 51. Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania
 52. Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2015
 53. Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania budżetów projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Pracownię Badań Regionalnych

 

Zarządzenia Rektora w roku 2014:

 1. Zarządzenie Nr 1/14 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2014
 2. Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie ustalenia cen publikacji wydawanych przez PWSZ w Głogowie
 3. Zarządzenie Nr 67/2014 - załącznik

Zarządzenia Rektora w roku 2013:

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie wprowadzenia projektu planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2013
 2. Zarządzenie Nr 1/2013 - załącznik
 3. Zarządzenie Nr 1/2013 - załącznik
 4. Zarządzenie Nr 1/2013 - załącznik
 5. Zarządzenie Nr 1/2013 - załącznik
 6. Zarządzenie Nr 1/2013 - załącznik
 7. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz regulaminu gospodarki finansowej
 8. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 1
 9. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 2
 10. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 3
 11. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 4
 12. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 5
 13. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 6
 14. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 7
 15. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 8
 16. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 9
 17. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 9a
 18. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 9b
 19. Zarządzenie Nr 2/2013 - załącznik 10
 20. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na rok 2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 21. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie wprowadzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2013
 22. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji
 23. Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PWSZ w Głogowie na rok akademicki 2012/2013
 24. Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie przyznania Nagród Rektora za rok akademicki 2011/2012 nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
 25. Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 26. Zarządzenie Nr 8/2013 - załącznik
 27. Zarządzenie Nr 8/2013 - załącznik
 28. Zarządzenie Nr 8/2013 - załącznik
 29. Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w uczelni
 30. Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w uczelni
 31. Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 32. Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i wymagającej ekspertyzy Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy
 33. Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie powołania Komisji do zabezpieczenia Biura Kanclerza PWSZ w Głogowie
 34. Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie powołania kuratora galerii „Wejście” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 35. Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie zakupu symbolicznego poczęstunku w związku z organizacją wernisaży oraz uroczystości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 36. Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie wprowadzenia nowego wzoru podania o przyjęcie na studia
 37. Zarządzenie Nr 16/2013 - załącznik
 38. Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie wprowadzenia „godzin rektorskich” w dniu 30 kwietnia 2013 roku
 39. Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie nadzoru dokumentacji
 40. Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014
 41. Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności zadawczo-odbiorczych
 42. Zarządzenie Nr 20/2013 - załącznik
 43. Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie wprowadzenia „godzin rektorskich” w dniu 31 maja 2013 roku
 44. Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie czasookresów i sposobu przeglądów, badań oraz konserwacji: budynków, instalacji i urządzeń należących do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 45. Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich
 46. Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie zmian do ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz regulaminu gospodarki finansowej
 47. Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 48. Zarządzenie Nr 26/2013 - załącznik 1
 49. Zarządzenie Nr 26/2013 - załącznik 2
 50. Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2013/2014
 51. Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2012
 52. Zarządzenie Nr 29/2013 załącznik nr 1
 53. Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie wprowadzenia korekty do sprawozdania z wykonania planu rzeczowofinansowego PWSZ w Głogowie za rok 2012
 54. Zarządzenie Nr 30/2013 załącznik nr 1
 55. Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie powołania Zespołu do przygotowania programu naprawczego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 56. Zarządzenie  Nr 32/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Planu zamówień publicznych na rok 2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 57. Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w ramach udziału w projekcie finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku akademickim 2012/2013
 58. Załącznik do zarządzenia Nr33/2013 -  Regulamin przyznawania nagrody „Najlepszy Dyplom Roku”  
 59. Zrządzenie Nr 34/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zadawczo-odbiorczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 60. Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 61. Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie powołania Uczelnianych Koordynatorów Programu LLP- Erasmus w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 62. Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla osób, prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych
 63. Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 64. Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz trybu zawiadamiania o podjęciu działalności gospodarczej
 65. Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu
 66. Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Swiadczen Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2013
 67. Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu
 68. Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 69. Zarządzenie Nr 43/2013 - załącznik
 70. Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności zadawczo-odbiorczych
 71. Zarządzenie Nr 44/2013 - załącznik
 72. Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w PWSZ w Głogowie
 73. Zarządzenie Nr 45/2013 - załącznik
 74. Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie odwołania i powołania nowych Instytutowych Koordynatorów Programu LLP- Erasmus w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2013/2014
 75. Zarządzenie Nr 46a/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. przyznawania stypendiów dla pracowników oraz studentów w ramach Programu LLP- Erasmus w PWSZ w Głogowie
 76. Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie wprowadzenia procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 77. Zarządzenie Nr 47/2013 - załącznik 1
 78. Zarządzenie Nr 47/2013 - załącznik 2
 79. Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie wprowadzenia dokumentów dla pracowników w zakresie procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 80. Zarządzenie Nr 48/2013 - załącznik 1
 81. Zarządzenie Nr 48/2013 - załącznik 2
 82. Zarządzenie Nr 48/2013 - załącznik 3
 83. Zarządzenie Nr 48/2013 - załącznik 4
 84. Zarządzenie Nr 48/2013 - załącznik 5
 85. Zarządzenie Nr 48/2013 - załącznik 6
 86. Zarządzenie Nr 48/2013 - załącznik 7
 87. Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie wprowadzenia dokumentów dla studentów w zakresie procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 88. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 1
 89. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 2
 90. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 3
 91. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 4
 92. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 5
 93. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 6
 94. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 7
 95. Zarządzenie Nr 49/2013 - załącznik 8
 96. Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz innych wynagrodzeń w ramach studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wysokości opłat za studia podyplomowe
 97. Zarządzenie Nr 50/2013 - załącznik
 98. Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie wprowadzenia „godzin rektorskich” w dniu 31 października 2013 roku
 99. Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PWSZ w Głogowie na rok akademicki 2013/2014
 100. Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian do ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz regulaminu gospodarki finansowej
 101. Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, angielskiego technicznego i  niemieckiego dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu LLP-Erasmus
 102. Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2013
 103. Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów
 104. Zarządzenie Nr 57/13 w sprawie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2013/2014
 105. Zarządzenie Nr 58/13 w sprawie wprowadzenia zmian do Planu zamówień publicznych na rok 2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 106. Zarządzenie Nr 58/13 - Załącznik nr 1 
 107. Zarządzenie nr 59/13 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania.Zarządzenie Nr 60/13 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2013
 108. Zarządzenie Nr 60/13 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2013
 109. Zarządzenie Nr 61/13  w sprawie tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników PWSZ w Głogowie
 110. Zarządzenie Nr 62/2013sprawie wprowadzenia systemu monitorowania i analizowania skutków funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w PWSZ w Głogowie 
 111. Zarządzenie Nr 62/2013 - załącznik
 112. Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Głogowie
 113.  

Zarządzenia Rektora w roku 2012:

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 2. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik 
 3. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 4. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 5. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 6. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 7. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 8. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 9. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 10. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 11. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 12. Zarządzenie Nr 1/2012 - załącznik
 13. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie sposobu obliczania rocznych kosztów kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 14. Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie wprowadzenia projektu planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2012
 15. Zarządzenie Nr 3/2012 - załącznik
 16. Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycueli akademickich oraz innych dodatkowych wynagrodzeń
 17. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 18. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi prawne świadczone na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 19. Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie powołania Koordynatorów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 20. Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Szkolenie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (dla grupy 47-osobowej)
 21. Zarządzenie Nr 8/2012 - załącznik
 22. Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie powołania Komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich
 23. Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na druk książki w nakładzie 300 egzemplarzy
 24. Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego dot. Modernizacji i rozbudowy budynku B na podst. umowy nr 1/RPO/2010
 25. Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie zoraganizowania konkursów na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu "Grafika intermedialna" oraz "Przedsiębiorczość"
 26. Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2011/2012
 27. Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie przyznania stypendiów szkoleniowych dla pracowników (STT) PWSZ w Głogowie w ramach Programu LLP-Erasmus na rok akademicki 2011/2012
 28. Zarządzenie Nr 14/2012 - załącznik
 29. Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Planu zamówień publicznych na rok 2012 w PWSZ w Głogowie
 30. Zarządzenie Nr 15/2012 - załącznik
 31. Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w
  Regulaminie pracy PWSZ w Głogowie
 32. Zarządzenie Nr 17/2012 zmieniające Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom PWSZ w Głogowie
 33. Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie odwołania i powołania nowych Instytutowych Koordynatorów Programu LLP-Erasmus w PWSZ w Głogowiem PWSZ w Głogowie
 34. Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie odwołania i powołania nowych Instytutowych Koordynatorów Programu LLP-Erasmus w PWSZ w Głogowiem PWSZ w Głogowie
 35. Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 14/2012 w sprawie przyznawania stypendiów szkoleniowych dla pracowników (STT) PWSZ w Głogowie w ramach Programu LLP-Erasmus na rok akademicki 2011/2012
 36. Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołanie uczelnianej Komisji ds. przyznawania stypendiów dla pracowników oraz studentów w ramach Programu LLP-Erasmus w PWSZ w Głogowie
 37. Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody Najlepszy Dyplom Roku w PWSZ w Głogowie w ramach udziału w projekcie współfinansowanym budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku akademickim 2011/2012
 38. Zarządzenie Nr 21/2012 - załącznik
 39. Zarządzenie Nr 21a/2012 w sprawie powołania Instytutowych Koordynatorów Uczelnianego Systemu Oceny i Doskonalenia Jakości Kształcenia w PWSZ w Głogowie.
 40. Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Głogowie
 41. Zarządzenie Nr 22/2012 - załącznik
 42. Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej  przeznaczonej do zniszczenia w PWSZ w Głogowie
 43. Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i wymagającej ekspertyzy Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy
 44. Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013
 45. Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla PWSZ w Głogowie na kwotę 3.460.000,00
 46. Zarządzenie Nr 26/2012 - załącznik
 47. Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
 48. Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2012/2013
 49. Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia skontrum (kontroli księgozbioru) Biblioteki PWSZ w Głogowie
 50. Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody Najlepszy Dyplom Roku w PWSZ w Głogowie...
 51. Zarządzenie Nr 31/2012 - załącznik
 52. Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja i rozbudowa kotłowni gazowej...
 53. Zarządzenie Nr 33/2012 - załącznik
 54. Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Planu zamówień publicznych na rok 2012 w PWSZ w Głogowie
 55. Zarządzenie Nr 34/2012 - załącznik
 56. Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie powołania Zespołu do przygotowania programu naprawczego w PWSZ w Głogowie
 57. Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu
 58. Zarządzenie Nr 36a/2012 w sprawie powołania Uczenianej  Komisji ds. przyznawania stypendiów dla pracowników oraz studentów w ramach Programu LLP-Erasmus w PWSZ Głogów
 59. Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom PWSZ w Głogowie
 60. Zarządzenie Nr 37/2012 - załącznik
 61. Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie powołania Zespołu w celu dokonania wewnętrznego audytu kosztowego w PWSZ w Głogowie
 62. Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowiena rok 2012
 63. Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie zorganizowania konkursu na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Podstawy autoprezentacji oraz przedmitów z grupy Przedsiębiorczość
 64. Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie powałania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PWSZ w Głogowie na rok 2012/2013
 65. Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2012/2013
 66. Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademckich
 67. Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów
 68. Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na pracowników dydaktycznych w Uczelni w drodze konkursu
 69. Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie zorganizowania konkursu na świadczenie usługi edukacyjnej z doradztwa zawodowego
 70. Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie sposobu przekazywania do Archiwum Uczelni prac dyplomowych studentów oraz ich przechowywania i udostępniania
 71. Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu obliczania rocznych kosztów kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 72. Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie odwołania i powołania nowego Członka Zespołu w celu dokonania wewnętrznego audytu kosztowego (koszty działalności operacyjnej
  i działalności ogólnej) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 73. Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2012
 74. Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania
 75. Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Swiadczen Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2012
 76. Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2012
 77. Zarządzenie Nr 54/2012 - załącznik 1
 78. Zarządzenie Nr 54/2012 - załącznik 2
 79. Zarządzenie Nr 54/2012 - załącznik 3
 80. Zarządzenie Nr 54/2012 - załącznik 4
 81. Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2012
 82. Zarządzenie Nr 55/2012 - załącznik 1
 83. Zarządzenie Nr 55/2012 - załącznik 2
 84. Zarządzenie Nr 55/2012 - załącznik 3
 85. Zarządzenie Nr 55/2012 - załącznik 4
 86. Zarządzenie Nr 55/2012 - załącznik 5

Zarządzenia Rektora w roku 2011:

 1. Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania
 2. Zarządzenie nr 1A/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników
 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2011 Tabela kategorii zaszeregowania i stawek godzinowych pracowników 
 4. Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników
 5. Załącznik do zarządzenia Nr 2/2011 REGULAMIN WYNAGRADZANIA
 6. Zarządzenie  Nr 3/2011 w sprawie powołania komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich
 7. Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie założeń organizacyjno ¬– prawnych
 8. Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych  
 9. Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Planu zamówień publicznych na rok 2011
 10. Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie określenia zasad korzystania ze stacjonarnych telefonów służbowych do celów prywatnych oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 38/06 oraz zarządzenia nr 53/6
 11. Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie zamówień publicznych na rok 2011 w PWSZ w Głogowie
 12. Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie: szczegółowych zasad ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich
 13. Zarządzenie Nr 9/2011 - załącznik1
 14. Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie wysokości opłat za postępowianie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012
 15. Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 33/2006 z dn. 30 czerwca 2006 r. Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie nagród Rektora za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 16. Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 81/2007 z dn. 24 września 2007 r. Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie obiegu, parafowania i akceptacji niektórych dokumentów
 17. Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 24/2008 z dn. 29 września 2008 r. Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez PWSZ w Głogwie
 18. Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w PWSZ w Głogowie
 19. Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
 20. Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie wysykości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2011/2012
 21. Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie zmniejszenia opłaty czesnego w pierwszym roku studiów 2011/2012 dla osób, które złożyły podanie na studia dnia 22 lipca 2011 r.
 22. Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie wprowadzenia korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2010
 23. Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie wprowadzenia korekty sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2010
 24. Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie wprowadzenia korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2011
 25. Zarządzenie Nr 21a/2011 w sprawie wprowadzenia korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2011
 26. Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody Najlepszy Dyplom Roku
 27. Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 28. Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie likwidacji Działu Promocji i Kontaktów z Otoczeniem Krajowym oraz wprowadzenia w związku z powyższa likwidacją zmian do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ Głogowie
 29. Zarządzenie Nr 24/2011 - załącznik
 30. Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie zorganizowania konkursu na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Fotografia
 31. Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 32. Zarządzenie Nr 26/2011 - załącznik
 33. Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 7 października 2011 roku
 34. Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2011/2012
 35. Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie zwrotu nadpłaty za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej w roku akademickim 2011/2012
 36. Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów PWSZ w Głogowie w roku akademickim 2011/2012
 37. Zarządzenie Nr 30a/2011 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2011/2012
 38. Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zorganizowania konkursu na świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Bliżej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami: nr umowy UDA.POKL.04.01.01-00-303/09-00
 39. Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w PWSZ w  Głogowie
 40. Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz multimedialnego na cele wyposażenia bazy dydaktycznej uczelni
 41. Zarządzenie Nr 33/2011 - załącznik
 42. Zarządzenie Nr 34/2011
 43. Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 44. Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 45. Zarządzenie Nr 36/2011 - załącznik
 46. Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz druków ścisłego zarachowania
 47. Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: zorganizowanie wyjazdów dydaktycznych do Temelina oraz Festo Didactic
 48. Zarządzenie Nr 38/2011 - załącznik
 49. Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2011
 50. Zarządzenie Nr 39/2011 - załącznik
 51. Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Głogowie na rok 2012
 52. Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie powoania Instytutowych Koordynatorów Uczelnianego Systemu Oceny i Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 53. Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie oceny pracy dyrektorów instytutów oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Uczelni
 54. Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie przygotowania planów hospitacji zajęć na wszystkich kierunkach realizowanych w PWSZ w Głogowie w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenia Rektora w roku 2010: 

 1. Zarządzenie Nr 1/2010
 2. Zarządzenie Nr 2/2010
 3. Zarządzenie Nr 3/2010
 4. Zarządzenie Nr 4/2010
 5. Zarządzenie Nr 5/2010
 6. Zarządzenie Nr 6/2010
 7. Zarządzenie Nr 7/2010
 8. Zarządzenie Nr 8/2010
 9. Zarządzenie Nr 10/2010
 10. Zarządzenie Nr 11/2010
 11. Zarządzenie Nr 11/2010 - załącznik 
 12. Zarządzenie Nr 12/2010
 13. Zarządzenie Nr 12/2010 - załącznik
 14. Zarządzenie Nr 13/2010
 15. Zarządzenie Nr 14/2010
 16. Zarządzenie Nr 15/2010
 17. Zarządzenie Nr 16/2010
 18. Zarządzenie Nr 18/2010
 19. Zarządzenie Nr 19/2010
 20. Zarządzenie Nr 20/2010
 21. Zarządzenie Nr 20/2010 - załącznik
 22. Zarządzenie Nr 21/2010
 23. Zarządzenie Nr 21/2010 - załącznik
 24. Zarządzenie Nr 22/2010
 25. Zarządzenie Nr 23/2010
 26. Zarządzenie Nr 24/2010
 27. Zarządzenie Nr 25/2010
 28. Zarządzenie Nr 26/2010
 29. Zarządzenie Nr 26/2010 - załącznik
 30. Zarządzenie Nr 27/2010
 31. Zarządzenie Nr 28/2010
 32. Zarządzenie Nr 29/2010
 33. Zarządzenie Nr 30/2010
 34. Zarządzenie Nr 31/2010
 35. Zarządzenie Nr 32/2010
 36. Zarządzenie Nr 33/2010
 37. Zarządzenie Nr 34/2010
 38. Zarządzenie Nr 35/2010
 39. Zarządzenie Nr 35/2010 - załącznik
 40. Zarządzenie Nr 37/2010
 41. Zarządzenie Nr 38/2010
 42. Zarządzenie Nr 39/2010
 43. Zarządzenie Nr 40/2010
 44. Zarządzenie Nr 41/2010

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenia Rektora w roku 2009:

 1. Zarządzenie Nr 1/2009
 2. Zarządzenie Nr 2/2009
 3. Zarządzenie Nr 3/2009
 4. Zarządzenie Nr 4/2009
 5. Zarządzenie Nr 5/2009
 6. Zarządzenie Nr 5/2009 - załącznik
 7. Zarządzenie Nr 6/2009
 8. Zarządzenie Nr 7/2009
 9. Zarządzenie Nr 8/2009
 10. Zarządzenie Nr 9/2009
 11. Zarządzenie Nr 10/2009
 12. Zarządzenie Nr 12/2009
 13. Zarządzenie Nr 13/2009
 14. Zarządzenie Nr 14/2009
 15. Zarządzenie Nr 15/2009
 16. Zarządzenie Nr 16/2009
 17. Zarządzenie Nr 17/2009
 18. Zarządzenie Nr 18/2009
 19. Zarządzenie Nr 19/2009
 20. Zarządzenie Nr 20/2009
 21. Zarządzenie Nr 20A/2009
 22. Zarządzenie Nr 21/2009
 23. Zarządzenie Nr 22/2009
 24. Zarządzenie Nr 23/2009
 25. Zarządzenie Nr 25/2009
 26. Zarządzenie Nr 26/2009
 27. Zarządzenie Nr 28/2009
 28. Zarządzenie Nr 30/2009
 29. Zarządzenie Nr 31/2009
 30. Zarządzenie Nr 32/2009
 31. Zarządzenie Nr 33/2009
 32. Zarządzenie Nr 34/2009
 33. Zarządzenie Nr 35/2009
 34. Zarządzenie Nr 36/2009
 35. Zarządzenie Nr 37/2009
 36. Zarządzenie Nr 38/2009
 37. Zarządzenie Nr 39/2009
 38. Zarządzenie Nr 40/2009
 39. Zarządzenie Nr 41/2009
 40. Zarządzenie Nr 42/2009
 41. Zarządzenie Nr 40/2009 - załącznik
 42. Zarządzenie Nr 43/2009
 43. Zarządzenie Nr 44/2009
 44. Zarządzenie Nr 43/2009

 

 

Zarządzenia Rektora w roku 2008:

 1.  ...
 2. ...
 3. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ORAZal1.pdf pdf, 578.79KB
1_2011.pdf pdf, 24.99KB
1a_2011.pdf pdf, 23.77KB
2_2011.pdf pdf, 23.84KB
3_2011.pdf pdf, 27.29KB
4_2011.pdf pdf, 39.64KB
5_2011.pdf pdf, 25.48KB
6_2011.pdf pdf, 23.84KB
7_2011.pdf pdf, 29.51KB
1_2010.pdf pdf, 26.91KB
2_2010.pdf pdf, 24.67KB
4_2010.pdf pdf, 27.39KB